Брка из мог краја

Брка из мог краја

Брка је човек који се воли. Свако има и воли неког свог брку. Брка се да волети. Он се са лакоћом смеје, јер му довољно само да подигне брк. Брка је мудар. Не мора да зна ни да прича, може и да замуцкује. Ваљевском крају је Бог дао много брка. Ипак, има један посебан кога…