Укратко

КАДАР[24] је студио за децу и младе који се бави позориштем, филмом, телевизијом и интернетом. Полазници имају прилику да бесплатно стекну елементарно образовање из области драмске уметности и културе медија.

Кадар 24
Лого портала

Деца, пре свега

Кадрар 24 окупља децу свих ваљевских основних и средњих школа, од првог до осмог разреда, односно од прве до четврте године.

Фокусиран на неговање сензибилног дечијег духа и охрабривање критичког мишљења, омогућава им да буду оно што јесу.

Охрабрује их да слободно изразе своје потребе, размишљања и афинитете. Прецизно и аутентично.

Кадар 24 - снимање филма
Снимање филма

Радост игре

Кадар 24 инсистира на игри и машти, подстичући стваралачки потенцијал и лични ангажман сваког детета.

Игра је најбоље полазиште за учење. Свако решење, сазнање, или закључак проистекао из игре је оригиналнији и трајније меморисан.

Зато Студио Кадар 24 промовише радост игре, као основни принцип деловања.

Покреће га ПАРАДОКС група.