WebMedia је идеја ПАРАДОКС групе, уобличена у Интернет Организацију [ИО] која се бави:

WЕB продукцијом, WЕB едукацијом, WЕB маркетингом и WЕB арт-ом, као круном деловања и највећег достигнућа.

WebMedia

Основни принципи и вредности деловања WebMedia организације су:

Хуманост, Креативност, Оригиналност и Знање.

Користећи најсавременију технологију „отвореног кода“ базирану на идеји „open source“ [слободни и доступни извори], WebMedia има неконвенционалан приступ истраживању и деловању на „Нету“.

Сви смо на почетку овог великог феномена, названог – Интернет. Можемо само да наслућујемо његово развијање. Ипак нешто можемо са сигурношћу да тврдимо – он је медиј број 1.

„Ако нас тамо нема, нема нас нигде.“  [прим. а. за оне који се још премишљају да ли им је потребан WЕB сајт].

WebMedia – Као на филму

Зато ћемо прављење једног WЕB сајта упоредити са настајањем филма. Са овим медијем имамо искуство више од сто година и већини је позната технологија филмске продукције.

WebMedia proces
WebMedia – Стваралачки процес

1. Потребан нам је сценарио [прича]. Предуслов за добар филм је добар сценарио. Тако је и са WЕB сајтом. У овој фази, која представља и најкреативнији део стварања WЕB презентације, осмишљава се „драматургија сајта“. Дефинише се тачан назив, коначан концепт и успоставља визуелни идентитет сајта.

2. Снимање и монтажу филма би могли сада упоредити са дизајнирањем и програмирањем WЕB сајта. Судар идеје и савремених и моћних WЕB апликација и алата, створиће у коначној „монтажи“ нов квалитет – WЕB сајт. На сву срећу, за разлику од филма, идејна решења су 99.9% остварива и могућа.

3. Када је све готово, филмови иду у биоскопе, јер су жељни публике. Исти је случај са WЕB сајтовима. И они желе своје гледаоце, односно посетиоце.
Веома је важна премијера, односно први утисак гледаоца/посетиоца. Још је важније да се публика увек радо враћа делу. Она умногоме детерминише праву вредност филма, у нашем случају – WЕB сајта.

Дакле, публика/посетиоци су најважнији. Без сумње. Због тога је у филмској идустрији веома значајан сегмент – маркетинг. „Филмаџије“ знају да није довољно само снимити филм. Он мора бити гледан. Отуда онолики штампани промо материјали, трејлери, најаве, рекламни спотови […]

Понављамо се, али морамо рећи – исти случај је и са WЕB сајтом. И њему је потребна својеврсна промоција. Ту ступа на сцену – WЕB маркетинг који не престаје са „својом улогом“ – до краја.

Боља страна нета

4. У овој фази нема филма. Он је коначан. Потреба за „римејком“ неке филмске приче је ретка. Потреба за „римејком“, боље речено ажурирањем WЕB сајта је стална. WЕB сајт је бесконачан. Увек има тенденцију развоја и ширења, која искључиво зависи од власника/уредника WЕB сајта.

Управо то представља главну карактеристику у WebMedia систему Интернет продукције – WЕB сајт који се константно и плански развија. Друга главна одлика је стручно обучавање власника WЕB сајта и оформљивање WЕB тима. Човек је [и у овом случају!] главни и незаобилазни фактор.

Отуда је WЕB едукација логична потреба и неизоставни део система [ИО] WebMedia. Знање које наш корисник стекне веома брзо постаје употребљиво, доводећи га до умећа независне WЕB креације.

Посетите сајт WebMedia